INTERNET altercom

El nou operador de les Terres de l'Ebre 977 500 160 | 977 446 717

Internet per Ràdio

Les noves tecnologies de comunicacions sense fils ens permeten donar als nostres clients connexions d'alta qualitat.

A través d’una petita antena instalada al domicili del client i que comunica directament amb el repetidor mes pròxim podem donar una amplia cobertura tant a les poblacions com a les zones disseminades i rurals de les nostres terres, cobrint així les necessitats de comunicació a les zones més necessitades.

Què inclou la quota d’alta?

antena altercom21

Antena

Equipament necessari per a la connexió amb l’emissor mes pròxim (antena propietat d'altercom).

antena altercom21

Cable de xarxa

Connecta l'antena que fa la connexió al repetidor amb l'ordinador.

antena altercom21

Router

És opcional a la instal·lació i proporciona senyal wifi i 4 connexions per a equips per cable.

antena altercom21

Instal·lació

Muntatge de l’antena i configuració dels equips.

Alternatives en comunicació

Powered by Globals All rights reserved 2014 © | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Admin